Właściwie sprawny procedura dezynfekowania jest powolny, wieloetapowy i zmierza do uzyskania zupełnej trwałości w całym przewodzie pokarmowym. Artykułem wyjścia jest uaktywnienie biegu wyrzucania. W tym celu zaleca się m.in. doustnie miąższ aloe vera forever .Przed laty w wielu domach przyrządzało się wiosną winko z aloe vera według przepisu księdza Klimuszki na “oczyszczenie krwi i żółci”… Ściśle mówiąc istniało sporo takich formuł ludowych, ale nie było żadnych dowodów naukowych, iż owo “czyszczenie krwi” aloesem aloe vera forever było aloes foreverwytłumaczone i skuteczne. Obecne laboratoria naukowe takich danych dostarczają. Okazało się m.in., że oralne stosowanie cnotliwego miąższu aloe vera forever przez 7-10 dni obniża współczynnik indykanu średnio o połowę, a poszukiwania bakteriologiczne uprzytomniły mniejszą ilość drożdżaków we florze bakteryjnej jelit. Wskazuje to na bakteriostatyczne i mykostatyczne aktywność miąższu aloe vera forever. Z kolei doświadczenie pH soku żołądkowego po dostarczeniu aloesu akceptowało standaryzację parametrów. Oznajmiono też, że cnotliwy miąższ aloesowy daje pożądany efekt prostodusznej tonizacji funkcji jelitowych, co można nazwać jako prognozowaną regulację ich pracy. Dobroczynne działania elementów aloesu to też usprawnienie trawienia wszelkich grup żywnościowych, a także łagodzenie stanów zapalnych w jelitach oraz uszczelnienie bariery jelitowej.Wszelkie te procesy prowadzą do obniżenia alergii pokarmowych.Ostatnie obserwacje wskazują, że aloes może być dający się zastosować w terapii zespołów złego asymilowania, jak np. celiakia. Miąższ aloesowy sprawnie wzmacnia funkcje detoksykujące wątroby i nerek.