Współczesna wysoko stechnicyzowana cywilizacja zaistniała obok ludzi, ale nie zawsze dla ludzi. Rozwinęła się i do tej pory rozpakowuje, ignorując niezbędność przestrzegania harmonii pomiędzy przyrodą a człowiekiem.Gleby, wody i atmosfera nasycone są trującymi wyrobami wszechobecnego przemysku. Powstały strefy zagrożenia ekologicznego, a niektóre z nich definiuje się jako obszary klęski ekologicznej. Są to uboczne skutki cywilizacji, jakich nie przewidzieliśmy. Mają one proste przełożenie na sytuację rekonwalescencyjną ludzi, powszechną patologię, w największym stopniu zauważalną w liczbie chorób rakowatych i degeneracyjnych.Niestety, w naszym społeczeństwie, we wszystkich grupach wiekowych jest drastyczny dieta-mineraly głód obu tych minerałów(http://www.aloesforever.eu/produkt/tabletki-wielomineralne-forever-nature-min). Oba metale toksyczne, jeśli nie są zneutralizowane, włączają forever nature minsię w procesy metaboliczne i wywołują zatoksycznienie umysłu. Taka jest najczęstsza praprzyczyna powszechnej nadpobudliwości mentalnej i mobilnej oraz zaburzeń koncentracji u obecnej generacji dzieci i młodzieży.Co najmniej 23 minerały występują w naszym układzie w bardzo małych, nikłych ilościach. Gdy spożywamy za mało chociażby jednego pierwiastka nikłego, doprowadza to do zakłóceń stanu samopoczucia, a nawet pracochłonnych chorób. Każde te czynniki są niezastąpione i żaden z nich nie może zastąpić innego. Powstanie ludzkiego życia na ziemi mogło się poczynić tylko z pomocą minerałów i pierwiastków rzadkich.Nowoczesność nauki stale obnaża nowe fakty o roli minerałów w organizmie i psychice, a więc w naszej duszy. Warunkują one dobrą formą fizyczną, żywotność i duchowe szczęście ludzi.Czy można w takiej sytuacji osiągnąć dobrą i zdrową jakość życia?Oczywiście, można.Mamy przecież program naprawczy – jest nim Forever Lite, Nature-Min, Forever Kids, Forever Calcium Plus i Forever Garcinia Plus.