Posts tagged ‘nature min forever’

Współczesna wysoko stechnicyzowana cywilizacja zaistniała obok ludzi, ale nie zawsze dla ludzi. Rozwinęła się i do tej pory rozpakowuje, ignorując niezbędność przestrzegania harmonii pomiędzy przyrodą a człowiekiem.Gleby, wody i atmosfera nasycone są trującymi wyrobami wszechobecnego przemysku. Powstały strefy zagrożenia ekologicznego, a niektóre z nich definiuje się jako obszary klęski ekologicznej. Są to uboczne skutki cywilizacji, jakich nie przewidzieliśmy. Mają one proste przełożenie na sytuację rekonwalescencyjną ludzi, powszechną Continue reading ‘Forever Nature-Min i jego działanie’ »